Игри

Информация за страница Смядово

Смядово е град, намиращ се в Източна България и на близко разстояние до Велики Преслав. Намира се в Шуменска област и изпълнява функциите на административен център на едноименната община. От своя страна тя е разположена в полите на северните склонове на Източна Стара планина и попада в цели две физико – географски области. Те са съответно тази на Дунавската равнина, известна още като Лудогорско – Добруджанска и Шуменско – Провадийския район и Старопланинска област, коят е подобласт на Предбалкана. В източната общинска част и само на няколко километра от града преминава река Голяма Камчия. Също така в близост до нейните брегове са разположени някои от селищата на общината. През населеното място минава и главен път от Шумен в южна посока. Той навлиза в Ришкия проход и изпълнява ролята на пряка връзка с градовете Дългопол и Велики Преслав. Броят на местното население по данните на Националния Статистически институт – НСИ – възлиза на 3846 души, въпреки че по изчисления на ГРАО те са 4039.

  При извършените край Смядово разкопки от археолози биват открити артефакти, които доказват наличието на живот в района от средата на петото столетие преди новата ера. Назлъмова могила е едно от най-известните места, като тя е от типа селищна и е известна още с името Дядо Златева могила. Цели седем пласта от седем последователно съществуващи селища се разграничават в нея. На това място са намерени и различни оръдия на труда, сред които има ножове и върхове на копия. Брадвите, мотиките и големият брой съдове от глина също допълват списъка с намерените вещи. Последните се характеризират още и с разнообразните си размери и украшения. Съществува местна легенда, която дава основание възникването на града да се свързва пряко с османското робство. Основателката му се нарича Смяда, която има цели 14 сина. Тя остава вдовица, тъй като нейният съпруг е убит от турците. Останала саама, жената става главен предводител на населението в борбата срещу вековния поробител. От сливенското село Медвен има регистрирано заселване на бежанци. В данъчни регистри, които отнво датират от времето на османците, се отбелязва село Смядава с брой на местното население от 251 домакинства.

   Такава е статистиката за периода 1620-21 година. През 1667 година Смедовак е населено място, в което живее единствено население от български произход. Това поне твърди Евлия Челеби. С указ на Президиума на Народното събрание през 1969 година Смядово е обявено за град. 10 години по-късно – през 1979 година – градът е официално обявен и за общински център. В по-голямата си част местното население изповядва източното православие – това е основната религия в града. Когато през 2010 година се открива Ветеринарномедицинската историческа експозиция на област Шумен, на това паметно за областта събитие присъства и бившият смядовски кмет. Неговото име е Севи Севев, а точната дата е 17 декември. На територията на града функционира и едно училище, което е СОУ. Образователната институция носи името на създателите на нашата писменост и култура – братята Кирил и Методий. Всяка година в предпоследната неделя на единадесетия месец ноември се провежда градският събор. В последната неделя на август се състои и традиционният местен панаир.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker